Servicelägenhet

Du som har behov av extra närhet till personal till följd av nedsatta funktioner och otrygghet kan ansöka om boende i en servicelägenhet.

 Servicelägenheterna tillhör kommunens så kallade särskilda boenden. En sådan kan bli  aktuell när vardagen inte längre fungerar så bra i din ordinarie bostad med hemtjänst. För att få en servicelägenhet ska ditt behov först prövas hos Social- och omsorgsförvaltningens biståndsbedömare, som sedan fattar beslut om du är berättigad eller inte.

Linköpings kommun har servicehus med servicelägenheter på ett flertal platser i staden. De flesta är på två rum och kök, cirka 65 kvadratmeter. På servicehuset erbjuds lunchservering och fritidsverksamhet. Om du har behov av hjälp i form av boservice och personlig omvårdnad utförs det av hemtjänstpersonalen i huset. För det betalar du ordinarie taxa.

 

 

Om du vill veta mer
Klicka här

 

För frågor och hänvisning:
Kontakt Linköping
013-20 60 00