%

Stäng denna flik för att återgå till sändningen

Hej och välkommen till Nodras digitala monter!

Nodra är kommunala bolaget som ansvarar för kommunens tjänster inom avfall, bredband och VA, alltså vatten och avlopp.

I Norrköpings kommun sorterar vi våra sopor. Vi gör det ganska bra faktiskt, men vi kan bli ännu bättre!

 Beroende på vad det är för typ av sopa, ska den lämnas exempelvis vid bostaden, på en återvinningsstation eller på en Returpunkt. Sedan finns det förstås sådan som är en sopa för en person, men ett fynd för någon annan. Så lämna gärna dina hela och rena prylar till återbruk istället för att omedelbart lägga dem i soporna.

 

Därför sorterar vi våra sopor

Känner du till varför vi sorterar våra sopor? Det finns många skäl. Några av de främsta är:

  • Om vi håller isär olika sorters material kan det mesta också gå till återvinning så att det kan bli nya produkter.
  • Vi sparar energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger.
  • Genom att sortera soporna minskar dessutom den mängd avfall som riskerar att hamna på deponi – det som vi i vanligt tal kallar en soptipp.
  • Skräp som slängs i naturen (eller någon annanstans) riskerar att läcka farliga ämnen.
  • Genom att du sorterar ditt avfall kan farliga ämnen tas om hand på ett säkert sätt. På så sätt skyddar vi andra människor och vår miljö.

Film om sopsortering i Norrköping

Hur går sopsortering i Norrköping till? Och hur bra är vi Norrköpingsbor på att sortera egentligen? Det förklarar vi i filmen.