”Jag har svårt att klara vardagen på egen hand, och behöver hjälp med personlig omvårdnad.”

När du blir äldre, eller om du drabbas av sjukdom eller funktionsnedsättning, kan du behöva mer daglig omsorg. Om du, trots hemtjänstinsatser, har svårt att klara vardagen kan det vara en extra trygghet att flytta till en servicelägenhet eller en vårdbostad. Dessa två boendeformer är kommunens så kallade särskilda boenden. För att få en sådan bostad ska du göra en ansökan hos Social- och omsorgsförvaltningen, där en biståndshandläggare bedömer din situation och fattar beslut enligt Socialtjänstlagen. Först när du blivit berättigad till särskilt boende kan du ställa dig i kö till de hus som passar dina behov och önskemål.

 

Läs mer om vilken service och vilka insatser som finns tillgängliga för dig här nedan.

● Hemtjänst

Via hemtjänsten kan du få hjälp med många vardagliga sysslor utifrån dina behov.
Klicka här för att läsa mer!

● Servicelägenhet

Du som har behov av extra närhet till personal till följd av nedsatta funktioner och otrygghet kan ansöka om boende i en servicelägenhet.
Klicka här för att läsa mer!

● Vårdboende

Till Linköpings kommun så kallade särskilda boenden hör även vårdbostäder. Här får du tillgång till trygg vård och omsorg dygnet runt.
Klicka här för att läsa mer!