%

Stäng denna flik för att återgå till sändningen

Om HRF

Har du tittat på filmen? Vänligen gör det först, så att du får en uppfattning om vad som erbjuds dig lokalt och sedan får du delvis en upprepning här i texten tillsammans med en beskrivning av hur HRF är organiserat.

 HRF Östra Östergötland, en lokal förening till Hörselskadades Riksförbund (HRF), som finns till för att ta vara på intressen för personer med hörselnedsättning oavsett ålder. Att hörseln ofta försämras med åldern är känt, men observera att du däremot klart kan uppleva att du inte hör sämre. Genom sjukdomar och skador kan den försämras även i ung ålder. Men alla är lika välkomna att kontakta HRF. Däremot kan man som medlem, få förmåner, hjälp/tips och företrädas i olika sammanhang t ex där man inte klarar av en situation på grund av att man hör dåligt. Men fullt hörande personer behövs också som medlemmar. Inte minst anhöriga till de som hör dåligt men även andra. Alla medlemmar får insyn i hur skör hörseln är och hur man förebygger hörselnedsättning. Samtidigt bidrar alla medlemmar till hörselforskning.

 Hrf-förbundet jobbar för ett ljudvänligt samhälle för alla. Både för att förebygga hörselskador men samtidigt för att samhället ska vara så anpassat som möjligt, för den som ändå hör dåligt. HRF Östra Östergötland har den östra delen av länet som så kallade upptagningsområde. Det innebär Norrköping, Finspång, Söderköping och Valdemarsvik. Som medlem ingår du därmed både i föreningen (HRF Östra Östergötland), i distriktsorganisationen (HRF Östergötland) och i förbundet (HRF) men det är i den lokala föreningens lokaler som du regelbundet bjuds in till träffar med andra medlemmar. Och det ger dig mer eller mindre garanterat nya kompisar och vänner. Det huvudsakliga kansliet inom föreningen HRF Östra Östergötland, finns i Norrköping men även i Finspång finns lokaler som föreningen disponerar genom ett samarbete med flera föreningar, kallat Funktionsrätt Finspång. Föreningen ingår även i ett samarbete mellan flera föreningar i Söderköping, kallat Funkisam Söderköping som disponerar ett visst lokalutrymme i Söderköping. Föreningen samarbetar även inom Funktionsrätt Norrköping. Samtidigt är Funktionsrätt en egen så kallad ”paraplyorganisation” med medlemsföreningar. Intressegrupperna hör organisatoriskt till distriktet men vid stort deltagarantal har gruppen sina möten på lokal ort.

 Region Östergötland sköter/erbjuder ett fullskaligt test av hörseln och tillhandahåller hjälpmedel för hörsel så som hörapparater. Och även service av dessa. Både på sjukhusen men också genom samarbete med privata aktörer. Där får du också en viss introduktion till olika hjälpmedel som finns och du kan få eller låna vissa av dem. Däremot kräver inte minst hörapparater batterier för att fungera. Batterier kan du idag köpa på många olika ställen men genom att vara medlem i föreningen, kan du köpa batterier extra billigt. Naturligtvis kan du köpa dem vid medlemsträffar och andra tider på kansliet men om du har svårt att ta dig dit, försöker vi så långt som möjligt att möta upp dig utomhus eller leverera dem ändå hem till dig. De broschyrer du finner här i montern och som du även kan läsa direkt digitalt, kan du hämta på föreningens kontor på Thapperska i Norrköping.

HRF är inga experter på hörsel, varken på förbundsnivå, distriktsnivå eller lokal nivå men vi i styrelsen hos HRF Östra Östergötland har varit med och haft nedsatt hörsel själva så länge, att vi känner till hur hörselvården fungerar och är organiserad i länet.

HRF driver både själva kursverksamhet för sina medlemmar och anlitar externa aktörer för kursverksamhet. I Norrköping samarbetar HRF Östra Östergötland med ABF på Bergslagsgården vid Skvallertorget. Där brukar det förekomma kursverksamhet i TSS (Tecken Som Stöd) och Teckenspråk (TSP).

 

Sök gärna upp föreningens hemsida. Där kan du också klicka på en knapp för att komma till anmälan av medlemskap.

https://hrf.se/ostraostergotland/

 

 

Läs våra broschyrer här nedan

HRF i Östergötland

 

Hemsida