Enkelt och tryggt hemma

Hur kan vi med modern teknik öka förutsättningarna för äldre att bo kvar längre i den egna bostaden? Det är utgångspunkten i ett spännande samverkansprojekt mellan Linköpings kommun, Stångåstaden, Utsikt bredband och forskningsinstitutet Rise. I ett första steg i har vi utrustat en testlägenhet med flera smarta digitala tjänster och produkter. Dessa lösningar ska nu även provas och utvärderas av ett antal hyresgäster i deras egen hemmiljö. Målet är att fler seniora Linköpingsbor ska kunna få det enkelt och tryggt hemma redan under 2021.

Läs mer om projektet här

https://www.linkoping.se/utforarwebben/vard-stod-och-omsorg/digitalisering/enkelt-och-tryggt-hemma/

Se vår film här nedan!