%

Stäng denna flik för att återgå till sändningen

Demenscentrum

Vi utreder och följer upp demenssjukdom samt ger råd och stöd, både till dig som fått diagnosen och till dig som är anhörig. Många av våra besökare är i början av sin demens och kan hos oss få information och hjälp genom samtal. Tillsammans hittar vi verktyg och metoder som underlättar i vardagen.

Våra lokaler finns på Tönsbergsgatan, där vi gärna tar emot besök. Mycket arbete genomförs dock i hemmiljö. I vårt uppdrag ingår även att utveckla demensomsorgen i kommunen, bland annat genom att utbilda personal på särskilda boenden.

Se vår film här nedan!