Bostadsanpassning

Hur skulle ditt hem fungera om du måste börja använda rollator eller rullstol?

Du som har bestående eller långvarig funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag för att göra din bostad mer säker och framkomlig. Det kan exempelvis vara att ta bort trösklar, montera ramper och ledstänger eller anpassning av badrum. För ansökan och mer information, kontakta Bostadsanpassningsgruppen på Bygglovskontoret. De kan berätta vilka möjligheter du har för att få bidrag, och även hjälpa dig att planera för åtgärder.

 

Läs mer och ansök om bostadsanpassning
Klicka Här.

För frågor och hänvisning:
Kontakt Linköping
013-20 60 00