Aktiviteter och fritid

I Linköping finns det många trevliga träffpunkter och aktiviteter som passar dig i senior ålder, allt från lunch och fika till bingo och friskvård.

Att träffa andra personer, umgås och, så långt det är möjligt, hålla igång både knopp och kropp är viktigt för alla. Inte minst för dig som kanske tillbringar mycket tid ensam i hemmet.

Alla servicehus och kommunala trygghetsboenden i Linköping erbjuder lunchservering och fritidsverksamhet. Hit är du alltid välkommen, även om du inte bor där.

Det finns också flera andra träffpunkter där det anordnas aktiviteter för äldre, exempelvis Aktivitetshuset i centrala Linköping, Ekbacken i Ekholmen och Hjälmsätersgatans gemensamhetslokal. Även ytterområden som Tallboda, Askeby, Gistad och Bankekind har gemensamhetslokaler med fritidsverksamhet.

Några av kommunens servicehus och trygghetsboende har minigym dit du kan gå för att träna efter egen takt och förmåga. För utomhusträning finns det flera aktivitetsparker, bland annat i Johannelunds centrum, där redskap och stationerna är anpassade och tillgängliga för alla.

 

Läs mer om aktiviteter och fritid
Klicka här

För frågor och hänvisning:
Kontakt Linköping
013-20 60 00